Pla d’obertura

Per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, l’escola bressol obre les portes el dia 8 de juny, i fins el 15 de juliol, amb horari de 8 a 13 h.