Preinscripció i matrícula

La preinscripció a l’escola bressol és el primer tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça pel proper curs 2023-2024. Seguint el calendari del procés, tots els infants admesos es podran matricular en el termini indicat. És en aquest moment quan s’obté la plaça.

Cal tenir en compte que per inscriure un infant a l’escola bressol, aquest ha d’haver nascut i ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Per fer la preinscripció a l’Escola Bressol Municipal Els Ninots, del 8 al 19 de maig, cal emplenar degudament el formulari que trobareu al següent enllaç: https://ebmelsninots.llissadevall.cat/

A continuació caldrà que ens feu arribar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada), fins el dia 19 de maig, mitjançant el formulari online creat a tal efecte o per correu electrònic a direccioelsninots@llissadevall.cat

Un cop finalitzat el període de preinscripció, si es vol presentar una sol·licitud, caldrà emplenar l’imprès de llista d’espera, que us facilitarem des de l’escola, demanant cita prèvia per telèfon o per correu electrònic.

En aquest calendari trobareu les dates del procés de preinscripció i matrícula per al proper curs 2023-24.

Oferta de places pel curs 2023-24:

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta oferta es podrà modificar en funció de la preinscripció real.

Nascuts 2023: 7 places+ 1 plaça per infant amb NEE

Nascuts 2022: 16 places+ 2places per infants amb NEE

Nascuts 2021: 12 places+ 2 places per infants amb NEE

Llista de sol·licitud amb la puntuació provisional

Us convidem a conèixer la nostra escola: