UNA MICA D’HISTÒRIA

L’Escola Bressol Municipal Els Ninots, posada en funcionament el 1979,  va ser una de les primeres de la comarca. Ocupava un local (C/ Balmes, 5) llogat i condicionat per l’Ajuntament de Lliçà de Vall per oferir aquest servei a les famílies.

Deu anys més tard, el setembre de 1989, s’estrenava al mateix carrer el nou edifici de l’EBM Els Ninots. Un edifici emblemàtic, d’obra vista, d’una sola planta, amb un disseny modern de línies ondulades ideat per oferir el millor servei educatiu als infants de 0 a 3 anys.

El curs 1999-2000 es varen celebrar 20 anys d’escola amb el lema “10+10 = 20 ANYS D’ESCOLA”.

Edifici EB

L’escola es va anar adaptant a la demanda i l’any 2004 es va ampliar la seva capacitat a 95 places i es va recuperar i habilitar de nou, segons la normativa, l’espai de l’antiga escola bressol. En aquest espai se li va voler donar entitat pròpia amb el nom de El Tractor dels Ninots, tot i pertànyer a la mateixa escola. Una de les colles de la Festa Major porta el nom de El Tractor, ja que està constituïda principalment per famílies que han portat els seus infants a aquest espai de l’escola bressol.

Amb els anys van anar augmentant les places autoritzades i es va arribar fins a les 108, capacitat màxima que permetien les instal·lacions, que es cobrien amb infants del municipi i un percentatge important d’altres municipis.

La posada en marxa d’escoles bressol de titularitat pública en municipis propers i l’arribada de la crisi varen desencadenar una progressiva davallada en les matriculacions, la qual cosa va provocar que el curs 2012-2013 es tanquessin les dues aules de l’espai el Tractor i l’escola quedés amb les 84 places actuals.

El curs 2014/2015 se celebren 35 anys dels servei d’escola bressol municipal Els Ninots a Lliçà de Vall i els 25 anys de l’edifici emblemàtic del centre.