PRESENTACIÓ

Els primers anys de la vida de l’infant són d’especial importància i l’escola bressol contribueix al seu desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social, lingüístic i cognitiu.

S’organitza en base als principis d’educació inclusiva i coeducadora. Es fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i es manté sempre una estreta cooperació entre les famílies i l’escola bressol.

Les àrees de coneixement que es treballen a l’escola bressol són les de descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges.

A l’escola bressol s’imparteix el primer cicle d’educació infantil, el qual atén infants des de les 16 setmanes del naixement (cal que les tingui a l’1 de setembre de l’any en què es matricula) fins als 3 anys.

Conscient de la transcendència d’aquesta etapa educativa, l’Ajuntament de Lliçà de Vall ofereix des de l’any 1979 el servei d’escola bressol municipal Els Ninots i col·labora també en la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares.

pintura caballet 002