ÒRGANS COL·LEGIATS

L’escola bressol municipal Els Ninots compta amb dos òrgans col·legiats: l’equip educatiu i el consell escolar.

L’equip educatiu

L’equip educatiu de l’EBM Els Ninots atén els infants, intervé en la seva educació i en la gestió i la planificació de les activitats educatives del centre.

 El consell escolar

L’òrgan de participació de la comunitat educativa en els centres públics d’educació infantil de primer cicle és el consell escolar. Està constituït per representants dels diferents sectors: Ajuntament, direcció, mestres, educadores, personal no docent, pares i AMPA.

El consell escolar de l’EBM Els Ninots es reuneix ordinàriament tres vegades al llarg del curs escolar, les quals coincideixen amb l’inici de curs, el període de preinscripció i el tancament de curs.