EL PERSONAL

Tot el personal de l’EBM Els Ninots té molta experiència i està altament qualificat. Les mestres són diplomades o graduades en Educació Infantil i les educadores tenen FPII o CFGS en Educació Infantil.

L’equip educatiu de l’EBM Els Ninots està constituït per:

  • Una mestra amb funcions de Directora – Coordinadora
  • Una mestra de reforç
  • Una mestra per cobrir reducció de jornada, substitucions i altres tasques
  • 5 mestres tutores d’aula
  • 7 educadores de suport

Altres professionals de l’EBM:

  • 1 cuinera
  • 2 auxiliars de cuina
  • 2 netejadores

També participen en el funcionament de l’escola bressol la Regidora d’Educació, la Tècnica d’Educació i una administrativa de suport de gestió.