GRUPS D’EDAT

A l’EBM Els Ninots els infants es troben distribuïts, segons la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en diferents grups classe segons la seva edat. Cada grup classe té el seu propi espai i en té cura un equip educatiu format per la mestra tutora i l’educadora de suport.

A l’EBM Els Ninots hi ha 5 aules:

1 aula de 0 a 1 any amb 8 places

2 aules d’1 a 2 anys amb 13 places cadascuna

2 aules de 2 a 3 anys amb 20 places cadascuna

Lactants

d'un any

2anys