TRETS D’IDENTITAT

L’Escola Bressol Municipal Els Ninots:

  • És un centre educatiu municipal autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Es planteja l’educació dels infants de manera holística. Els aprenentatges parteixen d’allò més proper a l’infant, de manera que se li ofereix un entorn adient, respectuós, ric i acollidor, perquè tingui l’oportunitat de desenvolupar-se, de fer-se una imatge positiva de si mateix, on pugui anar esdevenint cada vegada més autònom, on pugui créixer desplegant tot el potencial que posseeix i que li permetrà ser un ésser lliure i responsable.
  • Té una actitud oberta i dialogant amb les famílies, facilitant la seva participació i implicació en la vida de l’escola.
  • Es troba arrelada a Lliçà de Vall i a Catalunya mitjançant les tradicions, la llengua i la cultura del país.
  • És un centre democràtic i respectuós amb les característiques diferencials de les famílies.

Activitat creativa 1

  • Acull la diversitat atenent i respectant les diferències evolutives, culturals i emocionals de cada nen i nena; promou la no discriminació i valora la riquesa que proporciona la pluralitat.
  • Prioritza el respecte, la solidaritat i la cooperació com a valors democràtics.
  • És un centre formador d’estudiants universitaris.