CALENDARI ESCOLAR

El curs escolar comença a mitjans de setembre, el dia marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat per a totes les escoles públiques i finalitza el 30 de juny. De l’1 al 29 de juliol s’ofereix un servei diferenciat opcional amb personal de l’escola i/o extern.

Les vacances de Nadal i Setmana Santa són les que marca el Departament d’Educació.

A part de les dues festes locals, el Departament d’Educació dtermina uns dies festius de lliure elecció que es trien cada any en coordinació amb la resta de centres educatius del municipi.