FAMÍLIES

Per a una educació coherent de l’infant és imprescindible que hi hagi entre la família i el personal docent de l’escola bressol col·laboració, un clima de confiança i uns criteris educatius comuns.

Els mitjans que té l’escola  bressol per afavorir la comunicació amb les famílies són els següents:

  • Tarda de Portes Obertes i reunió de matrícula.
  • Primera entrevista família – mestra i educadora (setembre).
  • Assemblea general de famílies i primera reunió de grup (setembre).
  • Lliurament dels informes d’adaptació (octubre – novembre).
  • Reunió de classe (novembre – desembre).
  • Entrevista individual de seguiment (febrer – març).
  • Trobada família – mestra: lliurament de l’informe final.
  • Informació diària (llibreta individual, infants 1-2 anys; cartellera classe, infants 2-3 anys)
  • Col·laboració de les famílies en activitats d’aula, festes i sortides.

IMG_0683