La curiositat, motor de l’aprenentatge

L’ésser humà mostra ja en les seves etapes inicials de desenvolupament una gran curiositat per si mateix, pels altres i pel seu entorn.  En el cas dels infants més petits es pot constatar aquesta curiositat per l’observació de tot allò que l’envolta i per la voluntat de tocar i manipular els objectes que tenen al seu abast. D’aquesta manera van aconseguint  informació que els serà molt útil en el seu procés d’aprenentatge.

A l’escola acompanyem oferint espais i materials adients, que generin emocions i que impulsin a conèixer de manera autònoma. L’infant aprèn a través de l’acció i també de la relació amb els companys,  ja que observant allò que fa l’altre també s’aprèn i es genera reflexió.

En Roc està concentrat desgranant una panotxa i l’Hugo l’observa amb atenció, rics moments d’aprenentatges  compartits.