CALENDARI ESCOLAR

El curs escolar comença el dia 6 de setembre, el dia marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat per a totes les escoles públiques i finalitza el 21 de juny. Del 25 de juny al 31 de juliol s’ofereix un servei diferenciat opcional amb personal de l’escola i/o extern.

Les vacances de Nadal i Setmana Santa són les que marca el Departament d’Educació.

A part de les dues festes locals, el Departament d’Educació determina uns dies festius de lliure elecció que es trien cada any en coordinació amb la resta de centres educatius del municipi.