RELACIÓ AMB ELS ALTRES CENTRES DEL MUNICIPI

Al llarg del curs es fan algunes trobades amb les escoles del municipi, Les Llisses, Els Vinyals i l’IES El Vern.

Els seus alumnes participen de la nostra Setmana de la Música venint a cantar o a tocar instruments, els nois i noies de l’institut ens conviden a veure una obra de teatre que preparen per nosaltres.

Els infants que han començat P3 venen a jugar amb nosaltres un matí del primer trimestre i, abans d’acabar el curs, els nens i nenes de 2-3 anys de l’escola bressol fan una visita a les aules de P3 de les dues escoles de primària.

L’escola bressol col·labora amb el Projecte d’Aula d’Aprenentatges Aplicats de l’institut El Vern, acollint algun alumne que desitja fer les pràctiques d’experiència laboral al nostre centre.