METODOLOGIA DE TREBALL

L’Escola Bressol Municipal Els Ninots parteix dels principis de la metodologia activa ja que considera l’infant com el veritable protagonista del seu propi aprenentatge. Promou la curiositat i la creativitat, les ganes de descobrir, d’experimentar, de manipular, de relacionar-se, de comunicar-se

El joc és l’activitat fonamental en la vida dels infants. A més d’aportar plaer, el joc és una activitat que estimula les habilitats psicomotrius i cognitives dels infants i els permet el desenvolupament social i emocional. Mentre juguen, experimenten de manera segura, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions… En definitiva, el joc és la seva manera d’aprendre.

L’escola ofereix espais pensats i propostes educatives que donen resposta a la diversitat d’interessos i a les necessitats pròpies dels infants. Aquests espais i propostes els són oferts amb la mirada i la calidesa de les professionals que acompanyen els infants, respectant la individualitat de cadascun i el seu procés.