PRESENTACIÓ

L’Escola Bressol Municipal Els Ninots atén infants des de les 16 setmanes del naixement fins als 3 anys, assumint el valor plenament educatiu del primer cicle d’educació infantil.

L’Ajuntament de Lliçà de Vall ofereix des de l’any 1979 el servei d’escola bressol, conscient de la importància d’aquesta etapa educativa i alhora facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares.

Els primers anys de la vida de l’infant són d’especial importància pel seu desenvolupament integral com a persona. L’escola bressol proporciona un context educatiu obert, acollidor i estable, que promou i garanteix el benestar de l’infant i el seu desenvolupament personal i social.

Perquè l’infant no juga, viu. Viu implicant-se tot ell, implicant totes les seves funcions i totes les seves emocions, des que neix.”     Anna Tardós