L’INFANT

Entenem l’infant com una persona competent: capaç de pensar, d’observar, de participar, d’expressar-se, de decidir, d’establir relacions i vincles afectius.

La nostra tasca educativa parteix del respecte, de l’observació , de l’escolta i la mirada atenta… oferint espais i materials pensats perquè l’infant pugui desenvolupar les seves capacitats acompanyat per l’adult.

La creació d’un bon vincle afectiu entre l’infant i l’adult li aporta la tranquil·litat i la seguretat necessària per explorar el món que l’envolta de manera cada vegada més autònoma.

Tenim cura de crear un ambient acollidor, proper i de confiança, que afavoreixi dia a dia el diàleg família-escola, per tal de construir entre tots una educació respectuosa que ens ajudi a acompanyar a cada infant en el seu creixement, seguint el seu propi ritme.