El got de vidre

El got de vidre és un objecte d’ús quotidià i és important que els nens i les nenes es familiaritzin amb ell des de ben petits.

A l’escola oferim l’aigua amb un got petit que s’adapta a la mida de les seves mans. El fet de ser transparent permet veure la quantitat de líquid que hi ha dins. L’infant va aprenent a agafar el got, portar-lo a la boca, donant la inclinació necessària per beure sense ennuegar-se i sense que li caigui.

L’adult l’acompanya en aquest aprenentatge de manera progressiva, inicialment aguantant el got per sota, per tal que l’infant pugui agafar-lo amb les seves mans, i ajudant-lo a fer el moviment per portar el got a la boca.

A mida que l’infant va adquirint la destresa necessària, anem retirant el suport de l’adult. Quan l’infant té set demana aigua, ja sigui amb paraules, gestos o seient a l’espai de beure aigua, i l’adult li apropa el got perquè ell mateix l’agafi i begui.

Durant els àpats els infants tenen el seu got a la taula per beure sempre que vulguin.

“La prudència i l’autoconfiança es desenvolupen si deixem els infants apropar-se a poc a poc a una nova tasca sense interferir-hi”.  

Emmi Pikler