Materials de joc

A les estances de l’escola els infants troben diferents propostes pensades i adequades al seu moment evolutiu. Tot i així, hi ha una proposta que és comú a totes les estances,  la del joc amb materials i elements inespecífics.

Aquests materials són objectes que no estan determinats per fer un joc o una activitat concreta sinó que són elements que cada infant pot fer servir de maneres molt diverses, sols o combinats amb altres materials.

Es tracta de deixar que els infants explorin lliurement, combinin i descobreixin tot el que passa amb les seves accions.  Aquest material els dona autonomia en el seu joc, ja que és l’infant, en cada moment, qui decideix què fer, potenciant així la seva curiositat, creativitat i imaginació . Tot allò que inventen és vàlid, no hi ha un únic resultat correcte, fet que afavoreix la seguretat i confiança en ells mateixos.

Els materials que posem al seu abast són també rics en estímuls sensorials ja que tenen diferents mida, pes,  textura, forma, etc. que  aporten  informació que l’infant va adquirint a través del seu joc i l’ajuda a construir el seu pensament i a conèixer el món que l’envolta.

Observant  als infants ens adonem de les estratègies creatives que fan servir, podem veure com juguen concentrats, posant tota l’atenció en el moviment i l’acció de les seves mans.