MENÚS

L’escola bressol disposa de cuina pròpia on cada dia la cuinera s’encarrega de preparar els àpats.

La gestió la porta una empresa externa, qui elabora els diferents menús, adequats a les edats dels infants i d’acord amb l’equip de mestres.

Fins que els infants no tenen l’any, el menú és individualitzat seguint les pautes indicades pel seu pediatre. A partir de l’any segueixen el menú de l’escola, que va canviant per introduir de manera progressiva nous aliments i textures.