FAMÍLIES

L’equip educatiu creu essencial establir un lligam de confiança amb les famílies. El treball conjunt entre l’escola i la família és el que dóna coherència a l’educació de l’infant.

L’escola bressol té cura de crear un ambient acollidor, proper i de confiança que afavoreixi dia a dia el diàleg família-escola per tal de construir entre tots una educació respectuosa que ens ajudi a acompanyar a cada infant en el seu creixement, seguint el seu propi ritme.

Les entrevistes, les reunions informatives, el diàleg del dia a dia, la llibreta de l’infant, el material viatger, les festes… són alguns canals d’informació i de participació, així com el Consell Escolar i l’AMPA.