El joc

El joc lliure i espontani és un dret de la infància. És l’activitat fonamental en la vida dels nens i les nenes, jugant exploren l’espai, els materials, interaccionen amb els altres i és, d’aquesta manera, com van descobrint el món i fent aprenentatges.

A l’escola oferim espais pensats i propostes educatives per cobrir les necessitats de joc i descoberta de cadascun dels infants. Els nens i les nenes tenen llibertat per escollir què volen fer, així doncs, el joc parteix del seu propi interès i els permet seguir el seu propi procés maduratiu.