Descobrint les propostes de joc

Ja han passat unes setmanes des que es va iniciar el curs i els infants ja es troben a gust a les estances amb les seves educadores.

L’estabilitat en les relacions que li proporciona la vida quotidiana de l’escola, ofereix a l’infant l’oportunitat de desenvolupar les seves capacitats en un ambient preparat, on té dret a poder triar allò que vol fer dins un ampli ventall de propostes de joc i on pot anar superant petits reptes de manera autònoma.

Els espais i les propostes de les estances i del pati s’organitzen per donar resposta a les necessitats i interessos de cada moment evolutiu de l’infant.